Muskuloskeletārā radioloģija

Māra Epermane

LRRAA Vieslektors

Dr.; RAKUS Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja