• Vineta Aumeistare – priekšsēdētāja;
  • Telefons: 29298876
  • E-pasts : [email protected]
  • Ginta Lāce – komisijas sekretāre;
  • Telefons: 26355340
  • E-pasts : [email protected]
  • Daina Bibika – priekšsēdētējas vietniece;
  • Evita Bladiko – komisijas locekle;
  • Daiga Jaunzeme – komisijas locekle;
  • Silvija Preinberga – komisijas locekle;
  • Līvija Šuste – komisijas locekle.