• Vineta Aumeistare – priekšsēdētāja;
  • Daina Bibika – priekšsēdētējas vietniece;
  • Evita Bladiko – sekretāre;
  • Tamāra Kondrašina – komisijas locekle;
  • Ginta Lāce – komisijas locekle;
  • Silvija Preinberga – komisijas locekle;
  • Līvija Šuste – komisijas locekle.