2. pielikums:

3. pielikums:

4. pielikums:

5. pielikums:

Sākot ar 2017. gada 24. jūliju, ārstniecības personām vairs netiek izsniegtas reģistrācijas apliecības papīra formā, informācija par ārstniecības personas reģistrācijas statusu ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnē: http://www.vi.gov.lv/lv/pr317.

Iesniedzot dokumentus sertifikācijai, lūdzu iesniegt izdruku no Ārstniecības personu reģistra

Maksājuma rekvizīti Sertifikācija/ Resertifikācija

Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistenta asociācija

  • Reģistrācijas Nr:
  • 40008086064
  • Juridiskā adrese:
  • Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
  • Banka:
  • A/S Swedbank
  • Konts:
  • LV36HABA0551009244536
  • Asociācijas e-pasts:
  • [email protected]

Informācija saņēmējam:
> Vārds, Uzvārds
> Personas kods
> Darba vieta
> sertifikācija vai resertifikācija