„Latvijas Radiogrāferu un Radiologu Asistentu Asociācija” Privātuma politika

1. „Latvijas Radiogrāferu un Radiologu Asistentu Asociācija” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Reģ. Nr.: 40008086064, juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002) (turpmāk – LRRAA), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā LRRAA apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko LRRAA ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat LRRAA pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
3. LRRAA informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes radiografers.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni radiografers.lv, LRRAA vai jebkura trešā persona, kas darbojas radiografers.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
4.3. radiografers.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
4.4. IP adreses;
4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu radiografers.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

5.LRRAA apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
Biznesa plānošanai un analītikai
Personāla atlase un vadība
Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei

Jaunumu izsūtīšana

6. LRRAA apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
Leģitīmās intereses nodrošināšanai
Līguma noslēgšanai vai izpildei
Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

7. LRRAA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LRRAA var realizēt savas leģitīmās intereses;
kamēr LRRAA pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

8. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot LRRAA mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc LRRAA izmanto sīkdatnes?

9. LRRAA izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

10. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir LRRAA leģitīmā interese.
11. LRRAA neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc LRRAA informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
12. LRRAA nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes radiografers.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

13. LRRAA mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

14. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
15. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

16. Likumā noteiktos gadījumos LRRAA var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat LRRAA var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
17. LRRAA interneta vietnē radiografers.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.
18. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

19. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LRRAA par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakstveidā, iesniedzot LRRAA birojā Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
20. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
21. LRRAA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
22. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

23. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: [email protected]
24. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
25. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: [email protected]. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils

Izmaiņas Privātuma politikā

26. LRRAA ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē radiografers.lv.