Saskarsme un tās īpatnības pacientu aprūpē radioloģijā 13.04.2024.

Attālinātais kurss 13.04.2024.

SĀKUMS:
13-04-2024

13.04.2024. Saskarsme un tās īpatnības pacientu aprūpē radioloģijā (8 TIP)

https://www.psk.lu.lv/b/talakizglitibas-kurss-saskarsme-un-tas-ipatnibas-pacientu-aprupe-radiologija-13042024

Lektore: Mg.sc.educ. Aelita Koha, LU PSK docente, RAKUS klīnika Biķernieki ķirurģiskās aprūpes  māsa

Norises forma: ATTĀLINĀTI, izmantojot MS  Teams platformu

Maksa 30.00

Interesenti var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu:

NOSŪTĪT PIETEIKUMU  https://forms.gle/HdHNC1ayi7HxFzY48