„Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”

Programma paredzēta praktizējošiem Radiogrāferu un Radiologa asistentu pilnveides nodrošināšanai sertifikācijas un resertifikācijas prasību izpildei.

SĀKUMS:
27-02-2020

Pilnveides kurss „Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”.

Mērķis: Programma paredzēta praktizējošiem radiogrāferiem un radiologa asistentiem „Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”. Radiogrāferu un radiologa asistentu pilnveides nodrošināšana sertifikācijas un resertifikācijas prasību izpildei.
Programma „Radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā” ir saskaņota ar VVD un LĀPPOS.

Stundu skaits – 8 TIP
Norises laiks: 2021. gada 27. februārī
Norises vieta: ATTĀLINĀTI- izmantojot MS Teams platformu
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

Dienas plāns:

9.00 – 10.30 Radiācijas drošību reglamentējošā likumdošana Latvijā un pasaulē. Lektore – Dr.sc.ing.Vineta Zemīte
10.30 – 10.40 Pārtraukums
10.40 – 12.10 Kvalitātes kontroles nodrošinājums, dozas optimizācija pacientam. Lektors – Dr. phys. Aleksejs Kataševs
12.10 – 12.20 Pārtraukums
12.20 – 13.50 Radiācijas drošība diagnostiskās radioloģijas praksē. Lektore – Dr. Māra Epermane
13.50 – 14.10 Pārtraukums
No 14.10 Zināšanu pārbaude un sertifikātu izsniegšana.

Interesenti var pieteikties, rakstot informāciju uz e-pastu [email protected]
Agnese Oliņa, kursu koordinatore, tel.29565095