Profesionālās asociācijas sadarbībā ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Medicīnas tehnoloģiju katedru 2022. gada 3. decembrī organizē starpdisciplināro, zinātnisko konferenci

​”Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā V”.

 

Norises laiks: 03.12.2022., 9.00-16.30

Konference vadītāja: Mg.paed. Soneta GrosbergaMerca, lektore, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

Norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (MS Teams platformā)

Konferences reģistrācija un maksa: Konferences reģistrācijas maksa 20.00 EUR. Tiešsaistes sēdei pieteikties šeit >> Pieteikšanās līdz 28.11.2022.

.

Reģistrēšanās konferencei aizpildot pieteikumu – https://forms.office.com/r/fVcUsKZZKf

 

Rekvizīti apmaksas veikšanai:

Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV2010
Reģ. Nr. 90000031813
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV27TREL9150234010000

maksājuma mērķīobligātinorāda sekojošu informāciju:

Vārds, uzvārds, 03.12.2022. KONFERENCE EKK 21379
Apmaksu veikt līdz 28.11.2022.

Konferences organizatori:

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Medicīnas tehnoloģiju katedra
Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācija

Biedrība “Latvijas Podologu biedrība”

Latvijas Laborantu asociācija

Zinātniskā komiteja:

Mg.sc.educ. Elita Rutka, docente, LU PSK, LRRAA priekšsēdētāja
Mg.paed. Tatjana Ivanova, lektore, LU PSK, LPB valdes priekšsēdētāja

Mg.paed
. Soneta GrosbergaMerca, biomedicīnas laborants, LU PSK, studiju programmas “Biomedicīnas laborants”
lektore

Mg.sc.educ.Aelita Koha, docente, LU PSK, studiju programmas “Podoloģija” vadītāja

Dr.paed.Mārīte Saulīte, docente, LU PSK, LPB valdes priekšsēdētāja vietniece

Par finanšu un reģistrācijas jautājumiem:

Agnese Oliņa, [email protected]

Par konferences organizatoriskiem jautājumiem:

Aelita Koha [email protected]
Elita Rutka
[email protected]

Sadarbībā ar profesionālajām asociācijām: