Profesionālās asociācijas sadarbībā ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Medicīnas tehnoloģiju katedru 2020. gada 5. decembrī organizē starpdisciplināro, zinātnisko konferenci

​”PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES MŪSDIENU TEHNOLOĢIJU INOVĀCIJU LAIKMETĀ III”.

 

Norises laiks: 05.12.2020., 9.00-16.00

Norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ( ONLINE VIDĒ)

.

Konferences mērķi:

Iepazīstināt ārstniecības personas (podologus, radiologu asistentus, radiogrāferus un biomedicīnas laborantus), sadarbības personas un studējošos ar medicīnas tehnoloģiju inovācijām, jaunākajām diagnostikas un pacientu aprūpes metodēm infekciju slimību jomā. Veicināt starpdisciplināru pacientu aprūpi un profesionālās informācijas apmaiņu.

 

Papildus informācijai interesēties rakstot uz e-pastu [email protected]

 

Reģistrēšanās konferencei aizpildot pieteikumu –https://forms.gle/nkueJKud2Z3pnK6L7

 

Reģistrēšanās no 06.11.2020-20.11.2020

Dalības maksa jāpārskaita līdz 23.11.2020

 

Dalības maksa 15 EUR, jāpārskaita uz Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas kontu.

Par dalību konferencē tiks piešķirti 12 LĀPPOS TIP.

                                                                                 

Koledžas rekvizīti dalības maksai.

 

Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000

 

Maksājuma mērķī norādīt:

Dalības maksa tālākizglītības konferencei 05.12.2020, apmeklētāja vārdu, uzvārdu un ieņēmuma kodu: 21379

Lūgums visiem, kuri pieteikušies reģistrācijai uz konferenci veikt maksājumu par dalību konferencē. Ja nebūs veikts maksājums, dalība konferencē netiks reģistrēta.