Lai pieteiktos LRRAA, nepieciešams nosūtīt iesniegumu:

  1. saglabāt savā datorā Iesnieguma un Rekomendācijas veidlapas
  2. izprintēt veidlapas
  3. aizpildīt un parakstīt veidlapas
  4. ieskenēt aizpildītās un parakstītās veidlapas
  5. nosūtīt ieskenētās veidlapas uz e-pastu [email protected]