ASOCIĀCIJAS KONTAKTPERSONAS

Lauma Mice

Elita Rutka

REKVIZĪTI

Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācija

  • Reģistrācijas Nr: 40008086064
  • Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
  • Banka: A/S Swedbank
  • Konts: LV36HABA0551009244536
  • Asociācijas e-pasts: [email protected]

NOSŪTĪT E-PASTU LRRAA