PAZIŅOJUMS PAR LRRAA KONFERENCI UN BIEDRU PILNSAPULCI 23.09.2023

PAZIŅOJUMS PAR LRRAA KONFERENCI UN BIEDRU PILNSAPULCI 23.09.2023

  1. gada 23. septembrī Latvijas Onkoloģijas centra konferenču zālē norisināsies LRRAA klātienes konference ar sekojošu biedru pilnsapulci.

Sīkāka informācija par konferences programmu un pieteikšanos sekos.

Lai Pilnsapulce būtu lemttiesīga nepieciešams, lai uz to ierastos vismaz puse no LRRAA īstenajiem biedriem*

Biedru pilnsapulces darba kārtībā:

Izmaiņas Statūtos – apspriešana, pieņemšana– šobrīd notiek darbs ar juristu par precizējumiem, kolīdz precizējumi tiks veikti, jaunā Statūtu redakcija tiks ievietotā mājaslapā, lai Jūs laikus  varētu ar tiem iepazīties.

Norises  vieta: Latvijas Onkoloģijas centra konferenču zālē, Hipokrāta ielā 4, Rīga, LV-1079

 

Ja esiet īstenais biedrs un kādu apstākļu dēļ nevariet ierasties uz biedru pilnsapulci, lūdzu pilnvarojiet kolēģi, kurš ir īstenais biedrs, balsot savā vietā (izdrukājot un aizpildot pielikumā esošo formu)!

 

 

*Statūti (2011.gada 26.novembrī):

5.3. Par Biedrības īstenajiem biedriem var kļūt Latvijā sertificēti radiogrāferi un radiologu asistenti, kuru kvalifikācija ir apstiprināta ar atbilstošiem dokumentiem, kuri aktīvi darbojas diagnostiskajā radioloăijā un staru terapijā, atzīst un ievēro Biedrības statūtus, darbības mērķus un uzdevumus.

5.4. Par Biedrības asociētajiem biedriem var kļūt Latvijā nesertificēti radiogrāferi un radiologu asistenti, un ārvalstīs licencēti un radioloģijas nozarē praktizējoši radiogrāferi un radiologu asistenti. 5.5. Asociētajiem biedriem nav balss tiesības Biedrības lēmumu pielemšanā.

 

 

 

 

LRRAA Valde