Par studentu uzņemšanu Latvijas Universitātes PBSP “Radiogrāfija”

Par studentu uzņemšanu Latvijas Universitātes PBSP “Radiogrāfija”

LU P.Stradiņa Medicīnas koledžas radiologa asistenta studiju programmas absolventiem šoruden ir iespēja turpināt studijas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā „Radiogrāfija”, atbilstoši studiju uzsākšanas kārtībai vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē. Studiju maksa ir 3000.00 EUR/gadā.

Reģistrēšanās maksa studijām  ir 35.00 EUR.

 

Pieteikumu studiju turpināšanai varēs aizpildīt (veidlapa būs pieejama uz vietas) un iesniegt studiju programmas „Radiogrāfija” studiju lietvedei Mārītei Veldrei LU Zinātņu mājā, 1. stāvā, 106. telpā.

Iesniedzamie dokumenti:

1) iepriekš iegūto izglītību apliecinoši dokumenti (vidusskolas diploms un koledžas diploms) un to pielikumu kopijas (visas lpp., ieskaitot pēdējo lpp. ar zīmogu uz iesietām lpp.!), uzrādot dokumentu oriģinālus;

2) personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;

3) apliecinājums par reģistrācijas maksājuma veikšanu.

Lūgums ņemt vērā, ka uz vietas nav iespējas kopēšanai.

 

Pieteikumu un dokumentus varēs iesniegt no 11. līdz 14. jūlijam, Zinātņu mājā (baltā ēka), Jelgavas ielā 3, Rīgā, 1. stāvā, 106. telpā:

otrdien no 10:00-14:00,Uz

trešdien no 9:00-12:00,

ceturtdien no 16:00-18:00,

piektdien no 10:00-15:00 (ierodoties zvanīt 67033812).

 

Jautājumu gadījumā un, ja nav iespējams iesniegt dokumentus noteiktajos datumos un laikos, sazināties ar studiju lietvedi Mārīti Veldri pa tālr. 67033812 vai pa e-pastu: [email protected], vai ar studiju programmas direktoru, asociēto profesoru Aināru Bajinski pa tālr. 67033817 vai pa e-pastu: [email protected]

 

Reģistrācijas maksu 35.00 EUR iespējams samaksāt iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

 

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte

Reģ. Nr.: 90000076669

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

 

Maksājuma uzdevumu pdf formātā nosūtīt studiju lietvedei:

[email protected]