Radiogrāfera izglītība, pētniecība un prakse (RERP): 2021-2031

Radiogrāfera izglītība, pētniecība un prakse (RERP): 2021-2031

EFRS Baltais dokuments par profesijas nākotni

Eiropas Radiogrāferu biedrību federācijas uzdevums ir pārstāvēt, popularizēt un attīstīt radiogrāfijas profesiju Eiropā visā medicīniskās attēlveidošanas, kodolmedicīnas un staru terapijas jomā, kā arī visā, kas tieši vai netieši ir saistīts ar šo jomu vai ir to veicinošs visplašākajā nozīmē.