PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU LRRAA PILSAPULCI

PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU LRRAA PILSAPULCI

Cienījamie kolēģi!

Ņemot vērā to, ka 2023. gada 23. septembrī Latvijas Onkoloģijas centra konferenču zālē, Hipokrāta ielā 4, Rīgā, LV-1079 sasauktajā pilnsapulcē biedru skaits bija nepietiekams, lai nodrošinātu balsošanu par Latvijas Radiogrāferu un Radiologu asistentu (LRRAA) Statūtu jauno redakciju (piedalījās 134 īstenie biedri, 53 delegāti ar pilnvarām), aicinu Jūs uz atkārtotu LRRAA biedru pilnsapulci, kas norisināsies attālināti 21.10.2023. plkst. 14:15 MS Teams Platformā pēc LRRAA attālinātās konferences Mugurkaula radioloģiskie izmeklējumi.

Balsošana par LRRAA Statūtu jauno redakciju tiks veikta elektroniski, izmantojot Mi-Voice Ltd Team Site risinājumu, informācija, kas saistīta ar balsošanu tiks nosūtīta tikai LRRAA īstenajiem biedriem uz norādītajiem e-pastiem (lūdzu pirms notikuma pārskatīt arī e-pasta SPAM sadaļu).

Biedru pilnsapulces darba kārtībā – LRRAA Statūtu jaunā redakcija (sk. pielikumā) – apspriešana, balsošana par katras sadaļas apstiprināšanu.

Informācija par 21.10.2023 LRRAA konferences programmu un biedru pilsapulci pieejama: https://radiografers.lv/konferences/mugurkaula-radiologiskie-izmeklejumi/

 

*Statūti (2011.gada 26.novembrī):

5.3. Par Biedrības īstenajiem biedriem var kļūt Latvijā sertificēti radiogrāferi un radiologu asistenti, kuru kvalifikācija ir apstiprināta ar atbilstošiem dokumentiem, kuri aktīvi darbojas diagnostiskajā radioloăijā un staru terapijā, atzīst un ievēro Biedrības statūtus, darbības mērķus un uzdevumus.

5.4. Par Biedrības asociētajiem biedriem var kļūt Latvijā nesertificēti radiogrāferi un radiologu asistenti, un ārvalstīs licencēti un radioloģijas nozarē praktizējoši radiogrāferi un radiologu asistenti. 5.5. Asociētajiem biedriem nav balss tiesības Biedrības lēmumu pielemšanā.

7.11. (Biedru) Sapulcē lēmumi tiek pielemti, ja par tiem nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem īstenajiem biedriem.

 

Ar cieņu,
Lauma Mice
LRRAA prezidente