Par maģistratūras iespējām Metropolijas Lietišķo zinātņu universitātē, Somijā.

Par maģistratūras iespējām Metropolijas Lietišķo zinātņu universitātē, Somijā.

Iespēja iegūt maģistra grādu Veselības aprūpē diagnostikā, studijas ir bez maksas ES pilsoņiem un ir iespējamas pilnībā attālināti. Sīkāka informācija pieejama:   https://www.metropolia.fi/en/academics/masters-degrees/health-care-diagnostics
Why to study Health Care Diagnostics in Metropolia? Diagnostic professionals like biomedical laboratory scientists and radiographers act in the interphase of patients and fast developing technology.
www.metropolia.fi