European Guidelines on Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging

European Guidelines on Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging

Šīs pamatnostādnes ir izstrādātas un apstiprinātas Eiropas profesionālās biedrībās radioloģijā:
Eiropas medicīnas fizikas organizāciju federācija (EFOMP), Eiropas Radiogrāferu biedrību federācija (EFRS), Eiropas Pediatriskās radioloģijas biedrība (ESPR), Eiropas Radioloģijas biedrība (ESR).

To publicēšanu Komisijas publikāciju sērijā par radiācijas aizsardzību ir ieteikusi ekspertu grupa, kas izveidota saskaņā ar Euratom līguma 31. pantu
Vadlīnijas sagatavoja PiDRL projekts, kurā EFRS bija konsorcija partneri.

Guidelines (PDF fails)