Aptauja: ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu tiesiskā aizsardzība vardarbības gadījumā

Aptauja: ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu tiesiskā aizsardzība vardarbības gadījumā

Iepriekš daudz ir ticis runāts par ārstniecības personu atbildību vardarbības atpazīšanas jomā (vardarbība pret bērniem, gados veciem cilvēkiem, vardarbība ģimenē utml.), bet šogad ārstniecības personu profesionālās organizācijas ir aktualizējušas jautājumu par vardarbību pret ārstniecības personām un ārstniecības personu tiesisko aizsardzība vardarbības gadījumā. 5.martā Veselības ministrija rīkoja sanāksmi, kurā apkopoja ārstniecības personu viedokļus par vardarbības jautājumiem ārstniecības personu vidū, un Latvijas Ārstu biedrība ir uzsākusi sarunas ar Tieslietu ministriju par normatīvo aktu maiņu, lai nodrošinātu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu tiesisko aizsardzību vardarbības gadījumā, veicot darba pienākumus.

Lai pamatotu prasību veikt izmaiņas likumdošanā, ir svarīgi uzzināt Jūsu pieredzi un viedokli par nepieciešamajām izmaiņām, tādēļ līdz 30.04.2024. nepieciešams aizpildīt aptauju un dalīties ar Jūsu pieredzi. Aptauja aizņems ne vairāk kā 5 minūtes. Tā ir anonīma un Jūsu sniegtās atbildes ir konfidenciālas!

Aptauja par vardarbību: ŠEIT!