Aicinājums no Veselības ministrijas

Aicinājums no Veselības ministrijas

Aicinājums no Veselības ministrijas:
Veselības ministrija augstu vērtē līdzšinējo organizāciju atbalstu ārstniecības personu tālākizglītības aptaujas popularizēšanā un informācijas izplatīšanā, lai noskaidrotu tālākizglītības pasākumu tiešo lietotāju viedokli par tālākizglītības pasākumu piedāvājumu un tā atbilstību ārstniecības personu profesionālās pilnveides vajadzībām Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstītā projekta Nr. REFORM/SC2021/09 “Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā” ietvaros.

Lai panāktu, ka anketu aizpilda pēc iespējas vairāk respondentu un projekta rezultātā tiktu atspoguļots pēc iespējas plašāks ārstniecības personu viedoklis, aptaujas aizpildīšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2023.gada 18.janvārim. Ņemot vērā minēto, lūdzam rast iespēju nosūtīt saiti uz publicēto aptaujas anketu ar aicinājumu to aizpildīt, izmantojot Jums pieejamo organizācijas biedru kontaktinformāciju vai izplatot anketu citā ceļā jūsu organizācijas ietvaros.

Aptauja pieejama: https://www.vm.gov.lv/lv/arstniecibas-personu-talakizglitibas-aptauja

Cieņā,

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības

Valdes priekšsēdētāja vietniece, Sertifikācijas padomes priekšsēdētāja

www.lappos.lv